კურსის მიზანია მონაწილეებს გააცნოს აქტიური სწავლების მეთოდები, სტრატეგიები და პროგრამები, რომლებიც დაეხმარება მათ ლექციები უფრო ინტერაქიული გახადონ. შედეგად მონაწილეები შეძლებენ სტუდენტების ჩართულობისა და სწავლების ეფექტიანობის გაზრდას.  კურსი დაფუძნებულია პრაქტიკულ მუშაობაზე და მონაწილეები შეძლებენ შესწავლილი პროგრამები მათ სასწავლო კურსს მოარგონ.