Դասընթացի նպատակն է դասախոսներին ներկայացնել համակցված դասավանդման առանձնահատկությունները, արդյունավետ մոդելները, արդիական տեխնոլոգիաները, կիրառական միջոցներն ու ձևերը ուսուցման լսարանային և առցանց պայմաններում: