Դասընթացի շրջանակներում կքննարկվեն բուհական դասավանդման գործընթացում ակտիվ ուսումնառությանն ուղղված՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և խաղային մեթոդների   կիրառման հնարավորությունները:

Կներկայացվեն այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսիք են՝ SLIDO, Kahoot, Mentimeter, Canva, Spark Video, Poll Everywhere,  և այլն: