Այս դասընթացի արդյունքում Դուք կծանոթանաք մշակույթի մասին գիտությունների շարքում մշակույթի փիլիսոփայության հիմնարար դերին, նրա մեթոդաբանական, արժեքային և աշխարհայացքային գործառույթներին։ 

Կկարողանաք վերլուծել մշակույթի էության, ծագման ու գործառնության մասին կարևորագույն ուսմունքները, կարժևորեք մշակույթի մարդաստեղծ և իմաստավորող ներուժն ու հայ մտածողների ավանդը մշակույթի փիլիսոփայության ոլորտում