Դասընթացի հիմնական նպատակն է ապագա ճարտա­րա­գետ­ներին ծանոթացնել ձեռնարկությունների կառավարման տեսական հիմունքներին և առանձնահատ­կու­թյուն­ներին, տնտեսական խնդիրներինկարևորագույն ռազմավարություններին, մեխանիզմներին և մեթոդներին, կիրառական խնդիրներին և դրանց լուծման հնարավորություններին։